Bekende storingen


Plaats Locatie Omschrijving
Hardenberg Jan Weitkamplaan Door een ondergrondse storing werkt de openbare verlichting aan de Jan Weitkamplaan te Hardenberg niet naar behoren. Samen met de netbeheerder werken wij aan een oplossing.

Is uw probleem niet gerelateerd aan een van de genoemde storingen?

MELD UW STORING