Bekende storingen


Plaats Locatie Omschrijving
Hardenberg Witte de Withstraat Door een ondergrondse storing werkt de openbare verlichting aan de Witte de Withstraat te Hardenberg niet naar behoren. Samen met de netbeheerder werken wij een oplossing.
Hardenberg Israel Emanuelplein Door een ondergrondse storing werkt de openbare verlichting aan het Israel Emanuelplein te Hardenbergniet naar behoren. Wij werken aan een oplosisng.
Hardenberg Rheezerweg Door een ondergrondse storing werkt de openbare verlichting aan de Rheezerweg niet naar behoren. Wij werken aan een oplosisng.
Frit de Zwerverlaan Hardenberg Door een ondergrondse storing werkt de openbare verlichting aan de Frits de Zwerverlaan niet naar behoren. Wij werken aan een oplosisng.

Is uw probleem niet gerelateerd aan een van de genoemde storingen?

MELD UW STORING